POZOR ZMENA SÍDLA A KOREŠPONDEČNEJ ADRESY!

Obchodný názov: OSMIJANKO

Právna forma: nezisková organizácia
Adresa: Hečkova 5, 831 51 Bratislava   NOVÁ ADRESA
IČO: 360 77 381
Zakladatelia: Mária Števková a Miroslava Biznárová

Štatutárny orgán: riaditeľka - Miroslava Biznárová

 

Neziskovú organizáciu OSMIJANKO sme v roku 2003 založili s presvedčením, že deti na Slovensku čítať
chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov.

Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie,
ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily.
Deti na ceste – stať sa čitateľom natrvalo - potrebujú  pomocnú ruku, potrebujú spoločníka,
ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo.

Spoločníka sme pre deti našli. Osmijanko prichádza  za nimi z rozprávky a jeho rozprávkové srdce
i kapsička
sú plné básničiek, povedačiek, hádaniek, povestí, bájok, rozprávok
a  napínavých
i  humorných príbehov.Vyberá a ponúka z nej podľa veku dieťaťa, aby  v každom vývinovom období
dostalo
to najhodnotnejšie, čo detská duša potrebuje.
Naším cieľom je vyvážiť prídel technicko-mediálnych informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje
detskú dušu a rozvíja najmä emocionálno-estetické cítenie u detí.

 

© OSMIJANKO, n.o., 2021design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso