POZOR ZMENA SÍDLA A KOREŠPONDEČNEJ ADRESY!

Obchodný názov: OSMIJANKO

Právna forma: nezisková organizácia

Adresa: Okružná 21, 900 31 STUPAVA


IČO: 360 77 381
Zakladatelia: Mária Števková a Miroslava Biznárová

Štatutárny orgán: riaditeľka - Miroslava Biznárová

Neziskovú organizáciu OSMIJANKO sme založili v roku 2003 s presvedčením, že deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale pre túto duševnú činnosť majú málo podnetov.

Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie,
ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily.

Deti na ceste stať sa čitateľom natrvalo potrebujú pomocnú ruku - dôverného spoločníka,
ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo.

Spoločníka sme pre deti našli. Osmijanko prichádza za nimi z rozprávky a jeho rozprávkové srdce
i kapsička
sú plné básničiek, povedačiek, hádaniek, povestí, bájok, rozprávok,
 napínavých
i  humorných príbehov. Vyberá z nej podľa veku dieťaťa, aby v každom vývinovom období
dostalo
to najhodnotnejšie, čo detská duša potrebuje.

 

Členmi správnej rady sú:

 PhDr. Ľubica Kepštová

Mgr. Eliška Sadíleková  

Mgr. art. Silvia Sekelová 

 

Riaditeľkou je Mgr. Miroslava Biznárová

 

 

© OSMIJANKO, n.o., 2024design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso