8 + 8 =16 rokov

 Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

 

Realizujeme celoslovenský čitateľský projekt

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

ZÁZRAČNÉ KĽÚČE OD HRAVÉHO ČÍTANIA

 

celoslovenská čitateľská súťaž

putovná výstava

vzdelávacie aktivity

workshopy pre deti

workshopy pre rodičov

literárne lekcie 

celoslovenské semináre pre pedagógov a knihovníkov

 

 

 

 

 

© OSMIJANKO, n.o., 2021design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso