Prihlasovanie predĺžené!

do 18. októbra 2018

 

Ak ste sa nestihli prihlásiť do uvedeného termínu a chcete sa ešte zapojiť do súťaže, kontaktujte nás, prosím, telefonicky

 0903/352468

 

Propozície 16. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže

Osmijankova literárna záhrada pre školský rok 2019/2020

 Súťaž je určená deťom na 1. stupni základných škôl. 

Súťažia školské kolektívy, kluby i literárne krúžky prostredníctvom súťažného zošita, ktorý musí mať každý súťažiaci žiak.


V tomto ročníku sme súťažný zošit rozšírili o niekoľko strán.

Formát: 210 x 210 mm, 20 strán aj s prílohou pre dospelákov.

Súťažných otázok ( kapsičiek) je 8
a každá súťažná otázka má dve úlohy ( dve semienka).

Každý súťažiaci kolektív si musí vybrať 4 kapsičky
(4 súťažné otázky) s dvomi semienkami (2 súťažnými úlohami).

Pravidlá súťaženia:

Aj v 16. ročníku stačí vypracovať 4 súťažné otázky s obidvomi úlohami

(4 x 2 = 8)

a práce budú zaradené do hodnotenia odbornou porotou.

Odporúčame pedagógom a knihovníkom zorganizovať s deťmi rozpravu
o súťažných tituloch, predstaviť im jednotlivé knižky a najmä témy obsiahnuté
v súťažných otázkach a spoločne vyberať súťažné otázky – kapsičky
so semienkami. Prihliadajte, prosím, aj na čitateľskú vyspelosť detí.

V školách a knižniciach sa riešia súťažné úlohy

od decembra 2019 do konca apríla 2020

30. apríl 2020 je termín pre posielanie odpovedí do Osmijankovej redakcie. Počas tvorby odpovedí, prosím, upozorňujte deti, aby každú odpoveď podpísali svojou vizitkou – meno, priezvisko, trieda, škola. 

Mnohé súťažné práce prezentujeme na putovnej výstave.

Tipy na spracovanie jednotlivých odpovedí nájdete na našej facebookovej stránke alebo na putovnej výstave.

Na žiadosť poroty, prosím, neposielajte odpovede v euroobaloch (priesvitné obaly) a neposielajte ani veľkorozmerné objekty. Pošlite nám ich fotografie.

Na fotografiách neposielajte textové odpovede.

Súťažné zošity zostávajú žiakom, neposielajte ich s odpoveďami.
Súťažné práce nevraciame späť!

Uzávierka súťaže – 30. apríl 2020

 

Vyhodnotenie súťaže:

Celý máj 2020 bude odborná porota čítať a hodnotiť  súťažné práce.

1. júna 2020 uverejníme výsledky súťaže na webovej stránke a na facebooku.

Víťazný kolektív získava celodenný zájazd

a ďalších 8 + 8 + 8 = 24 súťažných kolektívov darčekové knižné poukážky

a knižné balíčky z kníhkupectva Martinus  a z vydavateľstiev Slovart, Perfekt, Trio Publishing, Verbarium, BUVIK, Artforum, OZ Slniečkovo, Albatros media, SPN-Mladé letá, Monokel, Ikar a i.

Osmijanko chystá odmenu a prekvapenie aj pre najlepšie Čítajúce rodiny.

Prihlasovanie do súťaže:

Prihlášku do súťaže a objednávku súťažných zošitov realizujte

cez prihlasovací formulár.

Uzávierka prihlášok je 10. októbra 2019.

Prihlasujte, prosím, každý školský kolektív alebo klub samostatne,
aj keď sa zapojí viac tried z jednej školy, musí sa prihlásiť každá trieda samostatne a uviesť meno pedagóga, knihovníka a ostatné údaje.

Balík so súťažnými zošitmi príde na školu len jeden pre všetky triedy

aj faktúra bude len jedna.
Ak chcete vystaviť faktúru zvlášť pre niektorú triedu alebo na OZ a pod. uveďte to do poznámky v prihlasovacom formulári.

BONUS PRE PEDAGÓGOV A KNIHOVNÍKOV: Súťažný zošit zdarma. 

Každý hlavný záhradník – pedagóg, knihovník, ktorý prihlási svoju triedu alebo klub do súťaže získava súťažný zošit zadarmo. Nezapočítavajte ho, prosím,
do prihlášky, dostanete ho automaticky v zásielke, to znamená,
že každý kolektív bude mať o 1 ks naviac.

Súťažné zošity budeme distribuovať do škôl a knižníc v novembri 2019.

Cena súťažného zošita: 1,00 € + poštovné a balné.

Platby realizujte až po dodaní súťažných zošitov a faktúry,
ktorá bude súčasťou balíka a slúži zároveň ako dodací list.

Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol
a do správy pre prijímateľa napíšte meno, mesto a potom adresu školy.
Inak nevieme platbu identifikovať. Ďakujeme.

Aj v 16. ročníku súťaže budeme

organizovať tvorivé programy v školách a knižniciach.

V mesiaci november budeme organizovať celoslovenský seminár

pre pedagógov a knihovníkov Zázračné kľúče od hravého čítania.

Všetky informácie zverejníme na webovej stránke a facebooku.

 

Tešíme sa na stretnutia v Osmijankovej literárnej záhrade
a prajeme Vám, aby zasiate semienka vykvitli do krásy!

 

Prihlasovací formulár

 

Propozície na stiahnutie v pdf

© OSMIJANKO, n.o., 2020design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso