Súťažný kolektív cez svojho hlavného záhradníka – pedagóga, knihovníka, rodiča vyplní prihlášku a objednávku súťažných zošitov (SZ).

Prihlasovanie je ukončené.

Ak sa chcete prihlásiť, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

PRIHLÁŠKA

Po obdržaní SZ, v mesiaci december, sa začína súťaženie.
Aj v 17. ročníku stačí vypracovať 4 súťažné otázky s oboma úlohami a práce budú zaradené do hodnotenia odbornou porotou.

 Odporúčame pedagógom a knihovníkom zorganizovať s deťmi rozpravu o súťažných tituloch, predstaviť im jednotlivé literárne diela, najmä témy obsiahnuté v súťažných otázkach a spoločne vyberať súťažné kapsičky so semienkami. 

Prihliadajte, prosím, aj na čitateľskú vyspelosť detí.
V školách a knižniciach sa riešia súťažné úlohy od decembra 2020 do konca apríla 2021. To znamená, že počas týchto mesiacov jednotlivé kolektívy riešia súťažné úlohy a na konci apríla 2021 pošlú odpovede do Osmijankovej redakcie. Forma spracovania súťažných úloh je ľubovoľná, inšpirovať sa môžete aj prezentáciou najlepších súťažných prác z predchádzajúcich ročníkov. Uverejnené sú na facebooku a prezentujeme ich aj na putovnej výstave. Upozornite, prosím, deti, aby každú odpoveď podpísali svojou vizitkou.
Na žiadosť poroty, neposielajte odpovede v euroobaloch (priesvitné obaly) a neposielajte ani veľkorozmerné objekty. Pošlite nám ich fotografie. 
Súťažné zošity zostávajú žiakom, neposielajte ich s odpoveďami.
Súťažné práce nevraciame späť! 
Uzávierka súťaže 30. apríla 2021

Vyhodnotenie súťaže:

Celý máj 2021 číta a hodnotí odborná porota súťažné práce.

1. júna 2021 uverejníme výsledky súťaže na webovej stránke a na facebooku.

Víťazný kolektív získava celodenný zájazd a 8+8+8=24 súťažných kolektívov darčekové knižné poukážky z kníhkupectva Martinus  a knižné balíčky z najlepších slovenských vydavateľstiev. (Slovart, Perfekt, Trio Publishing, Verbarium, BUVIK, Artforum, OZ Slniečkovo, Albatros media, Ikar a i.)

Osmijanko odmení aj najlepšie Čítajúce rodiny.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mejlom.

Tešíme sa na stretnutia v Osmijankovej literárnej záhrade.

 
© OSMIJANKO, n.o., 2021design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso