13. júna 2013 o 10:00 hod. Osmijanko privítal v Bratislave dva víťazné kolektívy -
druhákov zo ZŠ Štefana Závodníka v Pružine, ktorí prišli so svojou triednou učiteľkou
Mgr. Miroslavou Kristínovou, pani riaditeľkou ZŠ Mgr. Darinou Michálkovou a pani učiteľkou Mgr. Ivetou Badžgo?ovou a štvrtú A triedu zo ZŠ M.R. Štefánika v Piešťanoch spolu s triednou učiteľkou Mgr. Ľudmilou Michlovskou a knihovníčkou Mestskej knižnice v Piešťanoch Mgr. Júlie Džambazovič.
Postaral sa im o bohatý kultúrny program. Ukázal im významné pamätihodnosti hlavného mesta, spolu
so sprievodky?ou pani Jitkou Hederovou ich viedol od Slavína popri Bratislavskom hrade historickým centrom mesta až k Medzinárodnému Domu umenia pre deti Bibiane.
Tu ich privítala veľká kamarátka Osmijanka Mgr. Eva Cíferská, odborná pracovníčka Domu umenia, aby ich previedla všetkými interaktívnymi výstavami. V štúdiu Bibiany privítali hostí Eliška Sadíleková a Miroslava Biznárová. Samozrejme, že súťažiacich vyspovedali ako hľadali odpovede na súťažné otázky, kto pomáhal druhákom z Pružiny pri tvorbe osemhlavého draka a odovzdali cenu za najlepší knihometer Veronike Jančekovej z Pružiny.
Osmijanko pripravil pre deti aj kultúrny program a metrový koláč Smile.
Druháci zo ZŠ v Pružine sa predviedli hrou na flautičkách a zaspievali niekoľko pesničiek. Ukázali, že sú nielen skvelí čitatelia, ale i muzikanti.

Výlet ukončili návštevou ZOO a uťahaní a unavení z množstva zážitkov sa večer vrátili domov.
Nuž čo dodať, kamaráti moji, snáď len to, že čítať s Osmijankom sa oplatí!

© OSMIJANKO, n.o., 2017design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso