kontakt

Výsledky 6. ročníka celoslovenskej čitatežskej súaže
ČÍTAME S OSMIJANKOM - PRIDAJ SA AJ TY!

Zájazd do Bratislavy s cestovnou kanceláriou TRANSTIP získali dva kolektívy:
 
1) Základná škola, Bernolákova ul. 35, Šurany 3.A. -  tr. uč. źubica Ďurčeková
knihovníčka Zuzana Kurucová
2) Základná škola, Školská 223, Zeleneč tretiaci  - Mgr. źubica  Havavková


 
Škola
Ulica
PSČ
Mesto
Trieda
Meno pedagóga
1 Duklianska 1 957 01 Bánovce nad Bebravou 3.B. Mgr. Zuzana Vargicová
2 ZŠ Dlhé Klčovo Dlhá 43/35  094 13 Dlhé Klčovo 4. ročník Mgr. Danka Palenčáková
3 ZŠ P. Škrabáka Ul. M. Hattalu 2151 026 01 Dolný Kubín 3.A. Mgr. H. Celecová, Marta Pechová
4 ZŠ Grundschule Hlavná 121 056 01 Gelnica 4.C.  Mgr. Marta Kurucová
5 ZŠ    059 12 Hôrka 50 druháci Mgr. Mariana Pšeneková
6 ZŠ Hubová Kostolíky 357/7 034 91 Hubová 4. ročník Mgr. Andrea Vanochová
7 ZŠ s MŠ Školská 4 900 25 Chorvátsky Grob 2.A.+3.A.+4.A. Mgr. Mária Sláviková, Mgr.Mária Svobodová
8 ZŠ Skolský klub Jánovce   059 13 Jánovce školský klub Mgr. Cimermanová Alena
9 Pohraničná 9 945 01 Komárno 4. ročník Mgr. Renáta Filková
10 Kežmarská 30 040 01 Košice 2.C. Mgr. Jana Strámska
11 ZŠ Andreja Kmea Ul. M. R. Štefánika 34 934 01 Levice 2. ročník Mgr. Milena Bólová
12 Ul. J. Švermu 6 071 01 Michalovce 3.A. Mgr. Jana Podožáková
13 ZŠ Benkova ZŠ Benkova 34 949 01 Nitra 4.T. Mgr. Katarína Kiačková
14 ZŠ s MŠ Dostojevského ulica 2616/25 058 01 Poprad 3.A. Mgr. Valéria Gallová
15 Školská 235/10  017 01 Považská Bystrica neuviedli Mgr. Nina Heljenková
16 ZŠ Pavla Dobšinského P. Dobšinského 1744 979 01 Rimavská Sobota 3.B Mgr. Renáta Bartová
17 ZŠ P.O.Hviezdoslava Komenského 3064/41 926 01 Sereď 4.B. Mgr. Anna Novosadová
18 Slovenské Pravno 45 038 22 Slovenské Pravno 4. ročník Mgr. Ivana Fuzáková
19 Suchá Hora 73 027 13 Suchá Hora 3. a 4. ročník PaedDr. Janka Karšayová
20 Pribinova 34 075 01 Trebišov 4.A. Mgr. Renáta Hartlová
21 ZŠ štyroch ročných období a rodinnej pohody   913 22 Trenčianske Jastrabie druháci Mgr. Mária Kyselicová
22 ZŠ s MŠ Vitanová Kútová 90 027 12  Vitanová 2. ročník Mgr. Monika Brnušáková
23 ZŠ JUH juh 1054 093 03 Vranov nad Topžou 2.A. včielky Mgr.Anna Fazekašová
24 ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka č. d. 976 029 56 Zákamenné 4.B. Mgr. Bajčičáková Zlatica

Spolu s Osmijankom udežujeme pochvalu všetkým súažiacim čitatežom a im pomocníkom.

Podrobnejšie hodnotenie súaže uverejníme do konca školského roka 2010.

Mgr. Miroslava Biznárová
riaditežka OSMIJANKO n.o.