kontakt

Čitateľská súťaž

Pre žiakov vo veku 8 – 12 rokov sme vypracovali literárno–spoločenskú súťaž pod názvom:

Čítame s Osmijankom – pridáš sa aj ty?

Propozície o súťaži rozposielame do škôl a knižníc vždy na začiatku školského roka, aby deťom predstavili charakter súťaže. Pedagógovia a knihovníci prihlasujú deti v redakcii Osmijanka a zabezpečujú pre ne súťažný biltén. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak, ktorý má chuť vo voľnom čase čítať knižky a zabávať sa hľadaním odpovede na OSEM literárnych hádaniek. Deti majú možnosť počas šiestich mesiacov, pretože samotná súťaž začína v októbri a končí v apríli nasledujúceho roka, spoznať osem vynikajúcich diel slovenských a svetových autorov. Osmijanko v každom ročníku pripravuje pre deti množstvo hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale aj otázky navyše pre výmyselníkov alebo aj začínajúcich autorov.

Osmijankovi môžu deti posielať fotografie triedy, kresbičky, výpisky z denníkov. Pekné listy uverejňujeme v časopise Slniečko.
Súťaž vyhlasujeme vždy na jeden školský rok a slávnostne ju vyhodnocujeme 1. júna na MDD. Víťazný kolektív na konci školského roka pozve Osmijanko na jednodňový zájazd do hlavného mesta SR, ktorý do súťaže sponzorsky venovala Cestovná kancelária TRANSTIP.